Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας


The Extra Virgin Olive Oil is produced directly from a significant amount of olives and solely by mechanical means in high quality. Its perfectly aromatic effect and its rich fruity flavor come from perfectly blended varieties of the Lokris Earth. The OILEAS Extra Virgin Oil can be the key component to a healthy diet and life as it is rich in vitamins A and E, no cholesterol. Additionally, it is ideal for frying without losing valuable components in high temperatures

Harvest period: mid November to mid February
Αcidity : 0,5% max

Available Products

 • Metal tins 5LT
  4 x 5Lit Packaging
  48 Per Pallet
 • Metal tins 3LT
  6 x 3Lit Packaging
  60 Per Pallet

metal


 • Metal tins 1LT
  12 x 1Lit Packaging
  72 Per Pallet
 • Metal tins 500ml
  12 x 500ml Packaging
  144 Per Pallet
 • Metal tins 250ml
  24 x 250ml Packaging
  72 Per Pallet

metal


Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.