Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας

__GREEN_WHOLE200p

Ποικιλία η οποία καλλιεργείται αποκλειστικά στην περιοχή της Χαλκιδικής. Χαρακτηρίζεται από το μεγάλο μέγεθός της γι’αυτό αποκαλείται και γαϊδουροελιά. Χρησιμοποιείται και για την παραγωγή ελαιολάδου.

Διαθέσιμες συσκευασίες

  • Συκσευασία 1kg
  • Συκσευασία 2kg
  • κάθε ποικιλία ελιάς μπορεί να διατεθεί εκπυρηνωμένη ή σε μορφή ροδέλας
  • όλα τα προϊόντα διατίθενται σε μεγάλες συσκευασίες (150kg και 12kg)

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.