Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας

organicOliveOil_ingredientMain[1]

Η πιο διαδεδομένη ελιά στον Ελλαδικό χώρο. Ο καρπός της είναι μεσαίου ή και μεγάλου μεγέθους και μπορεί να είναι πράσινη, ξανθή ή και μαύρη ελιά. Καλλιεργείται κυρίως στην Στερεά Ελλάδα. Μπορεί να καλλιεργηθεί και σε σχετικό υψόμετρο. Οι ελιές παίρνουν το αντίστοιχο χρώμα ανάλογα με την ωρίμανσή τους και σε σχέση με τον χρόνο συγκομιδής τους. .

Διαθέσιμες συσκευασίες

  • Συκσευασία 150gr με πιπεριά
  • Συκσευασία 250gr με πιπεριά
  • Συκσευασία 150gr με αμύγδαλο
  • Συκσευασία 250gr με αμύγδαλα
  • Συκσευασία 250gr με σκόρδο
  • Συκσευασία 10kg Πράσινες Ελιές
  • Συκσευασία 10kg Μαύρες Ελιές  • κάθε ποικιλία ελιάς μπορεί να διατεθεί εκπυρηνωμένη ή σε μορφή ροδέλας
  • όλα τα προϊόντα διατίθενται σε μεγάλες συσκευασίες (150kg και 12kg)

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.