Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας

Συσκευασίες 150grΣυσκευασίες 250gr


new_olives2


Συσκευασίες 1kg – 2kg – 3kg


olives3


Συσκευασίες 2,5kg – 5kg


olives_25_5kg


Συσκευασίες 10kgolives_16kg

Συσκευασίες 12kgolives12kg  • Κάθε ποικιλία ελιάς μπορεί να διατεθεί εκπυρηνωμένη ή σε μορφή ροδέλας
  • Όλα τα προϊόντα διατίθενται σε μεγάλες συσκευασίες 150kg

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.