Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας


Η ποιότητα ελιάς και ελαιολάδου καθορίζεται από την εφαρμογή συγκεκριμένων παραμέτρων  σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή του καρπού μέχρι την επεξεργασία του. Για την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών η Vagias Foods S.A. εφαρμόζει σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων,IFS, BS EN ISO 22000:2005 και HACCP.

isologohaccp_logo       ifs

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.