Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας

pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2012
Ημ/νία Ανάρτησης 10/3/2013
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2013
Ημ/νία Ανάρτησης 8/4/2014
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2014
Ημ/νία Ανάρτησης 23/3/2015
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2015
Ημ/νία Ανάρτησης 12/4/2016
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2016
Ημ/νία Ανάρτησης 3/3/2017
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2017
Ημ/νία Ανάρτησης 11/4/2018
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2018
Ημ/νία Ανάρτησης 01/3/2019
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2019
Ημ/νία Ανάρτησης 17/02/2020
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2020
Ημ/νία Ανάρτησης 26/02/2021
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2021
Ημ/νία Ανάρτησης 30/04/2022
pdfVagias Foods S.A – Ισολογισμός 2022
Ημ/νία Ανάρτησης 20/3/2023
Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.