Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας

kalamon

Πρόκειται για ποικιλία βρώσιμης ελιάς που παράγεται μόνο στη χώρα μας και είναι παραδοσιακά εξαγώγιμο προϊόν, ενώ βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση ποιότητας της κατηγορίας «βρώσιμες ελιές» σε παγκόσμια κατάταξη. Τα φυσικά  χαρακτηριστικά της ελιάς καλαμών   είναι το μεγάλο σχήμα, το όμορφο μαύρο χρώμα που λαμβάνεται στο δέντρο, και η πλούσια γεύση με την σκληρή υφή. Η επεξεργασία τους γίνεται με φυσική ζύμωση και συσκευάζονται με άλμη, ξύδι και ελαιόλαδο. Η ελιά καλαμών διατίθεται επίσης εκπυρηνομένη και κομμένη σε ροδέλα, προϊόντα αρκετά διαδεδομένα στην αγορά τροφίμων.  Η ελιά καλαμών που διαθέτει η Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ συλλέγεται από τον γνωστό ελαιώνα  Λιβανατών και τα ελαιόδεντρα της γύρω περιοχής.

Διαθέσιμες συκευασίες

  • Συσκευασία 250gr
  • Συσκευασία 1kg
  • Συσκευασία 2kg


  • κάθε ποικιλία ελιάς μπορεί να διατεθεί εκπυρηνωμένη ή σε μορφή ροδέλας
  • όλα τα προϊόντα διατίθενται σε μεγάλες συσκευασίες (150kg και 12kg)

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.