Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας


Η θρεπτική αξία της ελιάς είναι ίσως ανώτερη και από αυτήν του ελαιόλαδου, γιατί δεν έχει υποστεί κάποιου είδους επεξεργασία και έτσι διατηρεί ο καρπός στο ακέραιο όλες τις ιδιότητες του. Οι ελιές χωρίζονται σε βρώσιμες, αυτές δηλαδή που είναι κατάλληλες για να τρώγονται, και σε λαδοελιές, από τις οποίες κυρίως βγαίνει το ελαιόλαδο. Υπάρχουν όμως και οι μεικτές ποικιλίες που είναι τόσο κατάλληλες για να τρώγονται, όσο και για να δίνουν λάδι.

Διάφορες γνωστές ποικιλίες ελιάς που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι οι ελιές καλαμών με την μυτερή τους απόληξη, οι μεγάλες στρογγυλές ελιές Άμφισσης κ.α.

Το χρώμα που έχουν οι ελιές, που μπορεί να είναι πράσινο, μωβ, σκούρο μωβ, σκούρο καφέ και μαύρο δεν οφείλεται σε κάποιου είδους ποικιλία, αλλά στο κατά πόσο έχουν ωριμάσει.

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.