Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας

The involvement of Vagias family in olive oil production and trading dates back to 1928. Since 2005 the company is focusing on the processing and trading of table olives and has demonstrated a remarkable exporting activity in a wide-range of olive products.The company owns contemporary facilities of 5000 m in Atalanti, in Fthiotida region, with state – of – the –art, fully automated machinery and well-trained personnel.

Vagias Foods S.A has implemented ISO 22000 / HACCP, ISO9000, and IFS and has developed effective quality inspection processes to safequard quality at all stages of production.
The company‘s competitive advantage is that is located within the famous olive grove of Livanata, which produces probably the most tasteful olives of Kalamata variety

Therefore buying directly from farmers enable Vagias Foods SA:

  • To control quality at the first stage of the production process
  • To control prices, since buying from the source implies that there is a return from the savings to our customers.

The company philosophy is to provide tasteful products conforming to international food safety standards, which will delight its customers.


 

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.