Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας

44138

The variety of edible olives produced only in our country and is traditionally export product and is firmly at the top-quality, Class “olives” in world rankings. The physical characteristics of the olive stems are large shape, beautiful black color obtained in the tree, and the rich taste of the hard texture. They are processed by natural fermentation and packed with brine, vinegar and olive oil. The Kalamata olive is also pitted and sliced​​, products quite widespread in the food market. The Kalamata olives available Vayia Food SA is collected by the famous grove incense and olive trees in the surrounding area.

Availiable packages

  • 250gr Package
  • 1kg Package
  • 2kg Package
  • each olive variety can be processed as pitted or sliced
  • all products are available in large packs (150kg και 12kg )

Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία εκσυχρονισμού του περιβάλλοντος χώρου, των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, των μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας, την εγκατάσταση του συστήματος ποιότητας, και την προμήθεια εξοπλισμών γραφείου και λογισμικού. Ο εκσυχρονισμός αυτός γίνεται με την συγχρηματοδότηση από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσα από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και συγκεκριμένα από το Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD – Ιδιωτικές επενδύσεις.