Βάγιας Τρόφιμα ΑΕ - Προϊόντα ποιότητας


Η ποιότητα ελιάς και ελαιολάδου καθορίζεται από την εφαρμογή συγκεκριμένων παραμέτρων  σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή του καρπού μέχρι την επεξεργασία του. Για την εξασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών η Vagias Foods S.A. εφαρμόζει σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων,IFS, BS EN ISO 22000:2005 και HACCP.

isologohaccp_logo       ifs